Czym jest projekt Skala Współpracy NGO?

Projekt Skala Współpracy NGO to ogólnopolski, kompleksowy projekt dla organizacji pozarządowych!

To projekt dla wszystkich tych, którzy chcą się rozwijać i współpracować naprawdę ze swoimi wolontariuszami i współpracownikami! Skala Współpracy NGO bardzo szybko przynosi pierwsze efekty, pomaga zrozumieć relacje w organizacji, wspiera budowanie kultury współpracy, wpływa na zaangażowanie i chęć podejmowania działań. Gotowe rozwiązania, narzędzia, materiały i odpowiedzi na największe trudności z jakimi mierzą się organizacje – przychodzimy z gotową receptą na problemy w trzecim sektorze.

Zgłoś się, korzystaj z naszego know how w swojej organizacji, otrzymaj narzędzia i materiały – zobacz jak Twoja organizacja się zmienia!

Organizacje z całej Europy doceniły walory wprowadzenia Skali Współpracy do codziennego działania, przyszła kolej na rozwój trzeciego sektora w Polsce! Razem z nami zmień oblicze polskich organizacji pozarządowych!

zmaganie
generuje opór

walka
konflikt
krytyka

unikanie
tworzy dystans

mówienie o
solo
rozmowa z

współpraca
buduje zaufanie

informacje zwrotne
współgranie
flow
trudności możliwości

Skala Współpracy

Skala Współpracy to model wsparcia dla grup i osób pracujących z grupami. Model ten jest mapą i drogowskazem dla lepszego rozwoju zespołu, na każdym jego etapie. Pozwala spojrzeć na zespół z zupełnie innej perspektywy i odpowiada na wiele pytań, które pojawiają się w trakcie wspólnego działania, dzięki czemu można zrozumieć, dlaczego niektóre zespoły działają “jak w zegarku”, podczas gdy inne całkowicie “stoją w miejscu”… Zrozumienie, w którym miejscu na Skali znajduje się nasz zespół jest niezbędne dla optymalnej pracy w grupie i możliwości lepszego działania.

Skala Współpracy to trzy światy, w obrębie których znajdują się członkowie naszych zespołów:

  • świat Zmagania – w którym dominuje opór, konflikt i przeciwstawianie się;
  • świat Unikania – w którym unika się relacji, wykonywania działań i zaangażowania;
  • świat Współpracy – prowadzący do płynnego działania, nastawionego na zaufanie i rozwój zespołu.

Naszym celem jest pomóc zespołom współpracować naprawdę.