Publikacja "Jak stosować Skalę Współpracy w organizacjach"

W trakcie całego projektu, wraz z trenerami, trenerkami oraz przedstawicielkami i przedstawicielami organizacji w projekcie wypracowywaliśmy odpowiedź na pytanie “Co to znaczy stosowanie Skali Współpracy w organizacji”. Dzięki uwagom, pomysłom, przykładom z życia organizacji, zebraliśmy dla Was szereg wskazówek co możecie zrobić, aby wzmocnić swoją organizację poprzez inspiracje płynące ze Skali Współpracy. 

Broszura składa się z 21 stron, w tym głosy i przykłady jak Skalę stosuje się w organizacjach w projekcie. 

Nie jest to zbiór zamknięty. Zapraszamy Was też do dzielenia się uwagami i spostrzeżeniami!

Autorki: dr Agnieszka Leśny, Karolina Pisz

Opracowanie graficzne i skład: Malwina Nahorny

Karty Jakości Współpracy NGO

Talia „Karty Jakości Współpracy NGO” jest narzędziem pracy stworzonym w Pracowni Nauki i Przygody na potrzeby warsztatów, szkoleń spotkań i programów rozwojowych dla osób wolontariackich, członkowskich i pracujących w organizacjach pozarządowych. Podstawę teoretyczną narzędzia stanowi model „Skala Współpracy”.  Powstały jako “narzędzie mierzące” – coś, czym można sprawdzić gdzie ja czy moja organizacja znajduje się na Skali Współpracy.

Talię można wykorzystać jako wsparcie procesu refleksji i samooceny, aby sprawdzić różne aspekty współpracy w zespole. Zdania na kartach odwołują się do każdego ze światów Skali.  Narzędzie można wykorzystać również w procesach strategicznych, facylitacyjnych lub do wsparcia udzielania informacji zwrotnej.

Koncepcja narzędzia: Dorota Całka

Autorki: dr Agnieszka Leśny, Dominika Pruszczak

Redakcja kart: Katarzyna Radzikowska

Opracowanie graficzne i skład: Jakub Gabarkiewicz

Ja i inni na Skali Współpracy

Narzędzie służy do refleksji i określenia pozycji na Skali Współpracy pojedynczej osoby z zespołu i –jeśli jest taka potrzeba- wsparcia jej w drodze do innego, wybranego przez nią miejsca na Skali.

Narzędzie może uświadomić różnice w postrzeganiu pozycji osoby z zespołu na Skali przez poszczególnych członków zespołu oraz przez nią samą. Może być to wstępem do pracy z informacją zwrotną. Proponowane ćwiczenie z zestawem może być przyczynkiem do refleksji i rozmowy o wizji przyszłości i potrzebie wsparcia w realizacji związanych z nią celów. 

Zestaw może być uzupełnieniem innych materiałów dotyczących Skali Współpracy (np. płacht, kart Jakości Współpracy NGO, zakładek).

Koncepcja i autorstwo narzędzia: Barbara Szczerbińska

Opracowanie graficzne: Julia Juzyk

Kwestionariusz współpracy

Narzędzie służy do refleksji i określenia w którym świecie Skali Współpracy pojedyncza osoba się znajduje, a gdzie postrzega innych.  Kwestionariusz jest propozycją narzędzia wstępnego przed warsztatem, procesem coachingowym/rozwojowym z wykorzystaniem Skali Współpracy.

Narzędzie może być uzupełnieniem innych materiałów dotyczących Skali Współpracy (np. płacht, kart Jakości Współpracy NGO, zakładek, plansz).

Kwestionariusz można wykorzystywać w pracy grupowej jak i indywidualnej.

Ważne, aby pamiętać, że kwestionariusz jest narzędziem poglądowym i nie stanowi diagnozy danej osoby czy zespołu. Może stanowić podpowiedź jakie zachowania, aspekty, jakości współpracy przypisujemy naturalnie do któregoś ze światów – choć w zależności od kultury organizacji, mogą ujawniać się różnice.

Koncepcja i autorstwo narzędzia: Floor Vullings, Pieter Schoe

Tłumaczenie: Olga Niziołek

Redakcja tabeli: Agnieszka Olbrot-Leśniewska, Katarzyna B. Radzikowska

Opracowanie: dr Agnieszka Leśny

Opracowanie graficzne: Julia Juzyk

Karty coachingowe

Karty coachingowe Skali Współpracy NGO są narzędziem pracy stworzonym w Pracowni Nauki i Przygody na potrzeby warsztatów, szkoleń, spotkań i programów rozwojowych dla osób wolontariackich, członkowskich i pracujących w organizacjach pozarządowych.

Karty można wykorzystać do lepszego zrozumienia co oznaczają poszczególne pozycje na Skali, jakie charakteryzują je zachowania i jakie może mieć konsekwencje znajdowanie się na poszczególnych pozycjach.

Podstawę teoretyczną narzędzia stanowi model „Skala Współpracy”. 

Talię można wykorzystać jako wsparcie procesu refleksji i samooceny, aby sprawdzić różne aspekty współpracy w zespole.  Narzędzie można wykorzystać również w procesach strategicznych, facylitacyjnych lub do wsparcia udzielania informacji zwrotnej.

Koncepcja i opracowanie narzędzia: dr Agnieszka Leśny

Opracowanie graficzne: Julia Juzyk

Puzzle Skali Współpracy

Puzzle Skali Współpracy NGO to narzędzie pracy stworzone w Pracowni Nauki i Przygody na potrzeby warsztatów, szkoleń, spotkań i programów rozwojowych dla osób wolontariackich, członkowskich i pracujących w organizacjach pozarządowych. Podstawę teoretyczną narzędzia stanowi model „Skala Współpracy”. 

Puzzle można wykorzystać do wprowadzenie w tematykę Skali Współpracy lub podstawę do omówienia wybranych elementów skali (np. jako zamiennik omówienia z wykorzystaniem plansz). Układanie puzzli w grupie, ze względu na odmienną specyfikę każdej z części układanki, może stanowić podstawę do tworzenia pierwszych skojarzeń z każdym z trzech światów.

Narzędzie może być dostosowywane przez osoby prowadzące do specyfiki zajęć zaplanowanych z wykorzystaniem puzzli.

Koncepcja i opracowanie narzędzia: Dariusz Kurcman

Opracowanie graficzne: Malwina Nahorny

IMPRO Skala

Twórca: Mateusz Rączka

Broszura z ćwiczeniami IMPRO powstała po warsztatach Mateusza Rączki na naszej konferencji “Między konfliktem a współgraniem. Skala Współpracy jako ścieżka rozwoju”. Po informacji zwrotnej od organizacji, że ćwiczenia się bardzo sprawdzają – poprosiliśmy Mateusza o zgodę na publikację. I oto jest!

“Poniższe krótkie kompendium zawiera gry i ćwiczenia improwizacyjne pozwalające doświadczyć trudnych sytuacji w Świecie Konfliktu, Unikania i Współpracy na Skali Współpracy. Dają także możliwość rozwijania kompetencji potrzebnych do wychodzenia z konfliktu i unikania, oraz stopniowego przechodzenia do coraz skuteczniejszej kooperacji w zespołach.

Wiele z tych ćwiczeń sprawdzi się do treningu kompetencji komunikacyjnych w więcej niż jednym świecie Skali Współpracy. Zachęcam serdecznie do eksperymentowania i testowania tych ćwiczeń podczas szkoleń, warsztatów i spotkań waszych zespołów.”