Skala Współpracy NGO - projekt dla Twojej organizacji!

My dajemy Ci gotowe narzędzia i rozwiązania, a Twoja organizacja się rozwija!
Znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się trudności i sposoby radzenia sobie z nimi. Dzięki udziałowi w projekcie Twoja organizacja będzie współpracować naprawdę!
Działanie ze Skalą Współpracy da Ci gotowe rozwiązania na to w jaki sposób diagnozować wyzwania w Twojej organizacji, jak je rozwiązać.

Chcesz wiedzieć więcej o samym modelu? Kliknij i dowiedz się więcej!

Poznaj model lepiej!

Cel

Celem projektu jest wzmocnienie polskich organizacji pozarządowych dostarczając im gotowe narzędzia i wsparcie merytoryczne i finansowe wspierające wdrożenie modelu Skali Współpracy niejako do DNA organizacji.

Udział

Projekt Skala Współpracy NGO to możliwość dla Twojej organizacji na rozwój, usprawnienie działania wewnątrz organizacji, radzenia sobie z konfliktami i budowania kultury współpracy.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Wypełnij formularz zgłoszenia, na podstawie którego wybierane będą Organizacje Współpracy i Ambasadorowie Współpracy.
Zakładamy minimalną ilość biurokracji i maksymalne wsparcie dla organizacji.

Działanie

My dajemy Ci gotowe narzędzia i rozwiązania, a Twoja organizacja się rozwija! Znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się trudności i sposoby radzenia sobie z nimi. Twoja organizacja będzie współpracować naprawdę!
Działanie ze Skalą Współpracy da Ci gotowe rozwiązania na to w jaki sposób diagnozować wyzwania w Twojej organizacji, jak je rozwiązać. Wspiera budowanie poczucia odpowiedzialności i zaangażowania, a wszystko to przełoży się na większą skuteczność realizacji misji i celów statutowych.

Zgłoś swoją organizację!

Projekt skierowany jest do polskich organizacji pozarządowych, które tworzą grupy wolontariuszy i współpracowników (min. 6 osób). Udział w projekcie jest bezpłatny.

Opowiedz nam o sobie - wypełnij formularz zgłoszeniowy, który pozwoli Ci zostać jedną z Organizacji lub Ambasadorów Współpracy!

Zgłoś się, skorzystaj ze szkoleń, narzędzi, materiałów i zobacz jak rozwija się Twoja organizacja!

Kto może wziąć udział w projekcie?

Do projektu Skala Współpracy NGO zapraszamy polskie organizacje pozarządowe, które tworzą zespoły wolontariuszy i współpracowników.
Jeżeli chcesz rozwijać swoją organizację, budować zaufanie i zrozumieć lepiej swoich wolontariuszy i współpracowników – ten projekt jest dla Ciebie.
Zostań Organizacją Współpracy lub Ambasadorem Współpracy!

Organizacje Współpracy​

Organizacją Współpracy może zostać ta organizacja, w której działa min. 6 wolontariuszy w wolontariacie długoterminowym (pow. 6 miesięcy) i/lub współpracowników.

Organizacja Współpracy chce wdrożyć model do działania swojej organizacji.

W projekcie zakwalifikowanych zostanie 40 takich organizacji.

Ambasadorzy Współpracy​

Ambasadorem Współpracy może zostać organizacja, w której działa min. 15 wolontariuszy w wolontariacie długoterminowym (pow. 6 miesięcy) i/lub współpracowników.
To organizacja, która chce wdrożyć model do działania swojej organizacji, skorzystać z pełnego wsparcia oferowanego w projekcie i dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi.

W projekcie zakwalifikujemy 20 takich organizacji.

Kliknij i dowiedz się jakie wsparcie może dostać Twoja organizacja!

Co otrzymasz?

Przygotowaliśmy materiały i wydarzenia, dzięki którym szybko będzie można zobaczyć efekty działania ze Skalą Współpracy i postawienie pierwszych kroków na drodze do lepszej współpracy!

Książka
„Skala Współpracy”

Pierwsze polskie tłumaczenie podręcznika o modelu Skali Współpracy z objaśnieniami. Książka w wersji elektronicznej.

Ogólnopolska konferencja "Skala Współpracy NGO"

Podczas konferencji polskie i zagraniczne organizacje podzielą się swoimi doświadczeniami z działania modelem Skali Współpracy.

wersja pudełkowa

Gra szkoleniową
"Poławiacze Pereł"

Gra szkoleniowa, która w przyjazny sposób pomoże objaśnić Twojej organizacji czym jest Skala Współpracy i rozpocząć rozwijanie Twojej organizacji i budowanie zaangażowania. Grę może rozgrywać jednocześnie nawet 30 uczestników.

Szkolenia Wojewódzkie

Całodzienne szkolenia realizowane w każdym województwie, podczas których przedstawiciele organizacji dowiedzą się jak korzystać z otrzymanych narzędzi, gry i scenariusza.

wersja online

Gra szkoleniową
"Poławiacze Pereł"

Gra szkoleniowa, która w przyjazny sposób pomoże objaśnić Twojej organizacji czym jest Skala Współpracy i rozpocząć rozwijanie Twojej organizacji i budowanie zaangażowania. Grę może rozgrywać jednocześnie nawet 30 uczestników.

Co trzeba zrobić?

Zgłoś się

Wypełnij formularz zgłoszenia. Dzięki niemu będziemy mogli nieco poznać Twoją organizację i zakwalifikować ją do projektu.

Podziel się

Publikuj informacje o swoich działaniach (np. zdjęcia z rozgrywki).

Korzystaj z narzędzi

Korzystaj z otrzymanego wsparcia merytorycznego - narzędzi, materiałów, szkoleń i warsztatów. Daj nam znać jak te rzeczy sprawdzają się w Twojej organizacji wypełniając raport online.

Porozmawiaj z nami

Opowiedz nam o tym, co udział w projekcie zmienił w Twojej organizacji podczas krótkiego wywiadu lub ewaluacji online.

Rozwijaj się

Korzystaj z gotowej recepty na wyzwania Twojej organizacji. Weź udział w szkoleniu w Twoim województwie oraz w Szkole Letniej.

Pokaż się

Weź udział w konferencji – poznaj inne organizacje – polskie i zagraniczne, które rozwinęły się dzięki Skali Współpracy.

Co otrzymasz?

Twój udział w projekcie to gwarantowany pozytywny efekt w Twojej organizacji. Żeby wspomóc Cię w tym procesie przygotowaliśmy pakiet materiałów, narzędzi i wydarzeń, dzięki którym bardzo szybko możliwe jest zrobienie pierwszych kroków na drodze do lepszej współpracy!

Książka
„Skala Współpracy”

Pierwsze polskie tłumaczenie podręcznika o modelu Skali Współpracy z objaśnieniami, które lepiej pomoże Ci pracować z modelem i realnie wpłynąć na zmianę w Twojej organizacji! Książkę otrzymasz w wersji elektronicznej.

wersja online

Grę szkoleniowa
"Poławiacze Pereł"

Gra szkoleniowa, która w przyjazny sposób pomoże objaśnić Twojej organizacji czym jest Skala Współpracy i rozpocząć rozwijanie Twojej organizacji i budowanie zaangażowania. Grę może rozgrywać jednocześnie nawet 30 uczestników.

Materiały merytoryczne

Materiały merytoryczne i gotowe narzędzia m.in. manual wspierający pracę z modelem, scenariusz warsztatu dla Twojej organizacji.

Możliwość otrzymania budżetu na stworzenie własnego narzędzia

wersja pudełkowa

Gra szkoleniowa
"Poławiacze Pereł"
dla swojej organizacji

Gra szkoleniowa, która w przyjazny sposób pomoże objaśnić Twojej organizacji czym jest Skala Współpracy i rozpocząć rozwijanie Twojej organizacji oraz budowanie zaangażowania. Grę może rozgrywać jednocześnie nawet 24 uczestników.

Szkoła Letnia

3-dniowe stacjonarne szkolenie dla koordynatorów wolontariatu, przedstawicieli organizacji czy wolontariuszy, podczas którego szczegółowo poznacie model Skali Współpracy, otrzymacie nowe narzędzia, gry i pomysły oraz rozwiązania na potrzeby Twojej organizacji.

Bezpłatne Szkolenie Wojewódzkie

Całodzienne szkolenia realizowane w każdym województwie, podczas których przedstawiciele organizacji dowiedzą się jak korzystać z otrzymanych narzędzi, gry i scenariusza.

Ogólnopolski tytuł i certyfikat Ambasadora Współpracy

wersja pudełkowa

Gra szkoleniowa
"Poławiacze Pereł"
do dystrybucji

Gra szkoleniowa, która w przyjazny sposób pomoże objaśnić Twojej organizacji czym jest Skala Współpracy i rozpocząć rozwijanie Twojej organizacji i budowanie zaangażowania. Grę może rozgrywać jednocześnie nawet 30 uczestników.

Budżet

Skorzystaj z budżetu, który pomoże Ci lepiej działać z modelem. Możesz wykorzystać do 1000 zł – może zatrudnisz koordynatora wolontariatu, uzupełnisz materiały i kupisz nowe gry szkoleniowe, zorganizujesz nabór do wolontariatu czy wyjedziesz ze swoimi wolontariuszami? Sam zdecyduj co najbardziej potrzebne jest Twojej organizacji do wsparcia budowania zaangażowania i wdrożenie Skali Współpracy.

Bezpłatna ogólnopolska konferenca "Skala Współpracy NGO"

Podczas konferencji polskie i zagraniczne organizacje podzielą się swoimi doświadczeniami z działania modelem Skali Współpracy.
Ambasadorzy Współpracy mogą liczyć na bezpłatny udział w całej konferencji i możliwość promocji swojej organizacji, a przede wszystkich efektów i zmian.

Co trzeba zrobić?

Zgłoś się

Wypełnij formularz zgłoszenia. Dzięki niemu będziemy mogli nieco poznać Twoją organizację i zakwalifikować ją do projektu.

Porozmawiaj z nami

Opowiedz nam o tym, co udział w projekcie zmienił w Twojej organizacji podczas krótkiego wywiadu.

Pokaż się

Weź udział w konferencji – poznaj inne organizacje – polskie i zagraniczne, które rozwinęły się dzięki Skali Współpracy.

Korzystaj z narzędzi

Korzystaj z otrzymanego wsparcia merytorycznego - narzędzi, materiałów, szkoleń i warsztatów. Daj nam znać jak te rzeczy sprawdzają się w Twojej organizacji wypełniając raport online.

Powiedz o tym

Razem z nami promuj swoją organizację i działanie ze Skalą Współpracy.

Bądź zmianą

Działaj i rozwijaj dalej swoją organizację z wykorzystaniem Skali Współpracy i bądź jedną z cegiełek, która zbuduje silny trzeci sektor w Polsce!

Rozwijaj się

Korzystaj z gotowej recepty na wyzwania Twojej organizacji. Weź udział w szkoleniu w Twoim województwie oraz w Szkole Letniej.

Podziel się

Weź udział w konferencji – poznaj inne organizacje – polskie i zagraniczne, które rozwinęły się dzięki Skali Współpracy.