Zapraszamy do współpracy trenerki i trenerów, którzy chcieliby wykorzystywać model Skali Współpracy w działaniach rozwojowych z organizacjami pozarządowymi.  Do współpracy zapraszamy osoby, które po ukończeniu szkolenia, będą chciały prowadzić odpłatnie warsztaty dla organizacji pozarządowych w ramach projektu i poza nim na terenie całej Polski. 

 

Kogo szukamy?

Precyzyjne zasady współpracy, dofinansowania, prowadzenia szkoleń znajdują się w szablonie umowy trenerskiej.

Zapraszamy osoby:

 • Posiadające kompetencje trenerskie (w pracy zdalnej i stacjonarnej) do prowadzenia działań rozwojowych dla organizacji pozarządowych

 • Gotowe do prowadzenia szkoleń na terenie co najmniej 2 województw (projekt jest ogólnopolski)

 • Gotowe do prowadzenia odpłatnie, całodniowych warsztatów dla organizacji pozarządowych w całej Polsce

 • Deklarujące dyspozycyjność 11 lutego (sobota) na całodniowe szkolenie trenerskie na terenie Warszawy

Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby:

 • Należące lub współpracujące z organizacją zgłoszoną do projektu “Skala Współpracy”
 • Spoza województwa mazowieckiego

Rekrutacja odbywa się na podstawie zgłoszenia. Z wybranymi osobami umówimy się online na krótką rozmowę. 

Poza kryteriami merytorycznymi (np. doświadczenie w pracy z organizacjami pozarządowymi), są kryteria organizacyjne: pierwszeństwo dla osób z poza Mazowsza, które pracują w więcej niż jednym województwie i są gotowe zarówno do pracy online jak i stacjonarnie.

Zadania trenerskie w projekcie "Skala Współpracy"

 • Poprowadzenie m.in. 1 szkolenia z wykorzystaniem modelu Skali Współpracy

  (z puli szkoleń wojewódzkich w projekcie lub innych)

 • Poprowadzenie webinaru

  dla chętnych

 • Wspieranie upowszechniania wiedzy o modelu w środowisku organizacji pozarządowych

  (np. poprzez działania w social mediach, artykuły, działania dla lokalnych ngo)

 • Wsparcie działań w około konferencji dla organizacji pozarządowych

  W październiku 2023 planowana jest konferencja dla środowisk organizacji pozarządowych zainteresowanych pracą z modelem "Skali Współpracy", dla chętnych

 • Wsparcie działań w około szkoły letniej dla przedstawicieli ngo

  dla chętnych

do 11.01 – zgłoszenia do projektu

16.01 ogłoszenie wyników rekrutacji

11.02 szkolenie trenerskie

luty-maj szkolenia wojewódzkie

marzec – kwiecień webinary

październik – konferencja

28.02wtorek
04.03sobota
09.03czwartek
25.03sobota
13.04czwartek
20.04czwartek
22.04sobota
24.04poniedziałek
25.04wtorek
12.05piątek
17.05środa
22.05poniedziałek
03.06sobota
07.06środa

Webinary

8.03

13.04

 

Konferencja

październik 2023

Szkolenie trenerskie

Warunkiem prowadzenia warsztatów w ramach projektu jest udział w szkoleniu trenerskim wraz z elementem przygotowania się przed (lektura, webinar) oraz po (zapoznanie się z broszurą dla trenerów pogłębiających rozumienie modelu Skali Współpracy). 

11 lutego (sobota), Warszawa

Szkolenie planowane jest stacjonarnie, w godz. 9:00 - 17:00, w siedzibie Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP

 • rozgrywka a następnie nauka przeprowadzania rozgrywki gry szkoleniowej “Poławiacze Pereł”
 • poznanie modelu Skali Współpracy
 • poznanie założeń projektu, możliwości wspierania organizacji pozarządowych
 • omówienie scenariusza oraz aspektów logistycznych prowadzenia szkoleń wojewódzkich

Posiadamy 10 miejsc w pełni finansowanych oraz 10 miejsc dofinansowanych ze środków w projekcie. Opłata do miejsca dofinansowanego wynosi 390 PLN brutto. O przyznaniu poszczególnych miejsc decyduje wola osoby zgłaszającej się oraz proces rekrutacyjny.

W ramach szkolenia zapewniamy materiały, tzw. przerwę kawową, ciepły posiłek oraz grę szkoleniową “Poławiacze Pereł” do wykorzystywania w swojej praktyce trenerskiej.

Udział w szkoleniu jest finansowany lub dofinansowany z programu grantowego. W zamian za to, trenerka/trener zobowiązuje się do przeprowadzenia m.in. 1 szkolenia stacjonarnego lub online dla organizacji pozarządowej z wykorzystaniem modelu (szczegóły w szablonie umowy). Może to być jedno z planowanych szkoleń wojewódzkich na terenie Polski (odpłatnie) lub inne, realizowane w ramach działalności własnej osoby trenerskiej.

Udział w pełnym dniu szkoleniowym wiąże się z uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia trenerskiego w projekcie “Skala Współpracy” i może stanowić element międzynarodowego szkolenia certyfikacyjnego do pracy z modelem w przyszłości.

Aga Leśny – polska przedstawicielka Skali Współpracy, pracuje z modelem od 2012 roku. Doświadczona trenerka i działaczka społeczna. Posiada międzynarodowy certyfikat trenerski Skali Współpracy.

Asia Przydatek – doświadczona trenerka, od ponad 20 lat związana z organizacjami pozarządowymi różnych typów. Posiada międzynarodowy certyfikat trenerski Skali Współpracy.

Zgłoszenia zostały zakończone 11.01