W ramach projektu “Skala Współpracy NGO” 20 trenerek i trenerów z całej Polski ukończyło jednodniowe szkolenie przygotowujące ich do prowadzenia zajęć o Skali Współpracy dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Każda osoba po szkoleniu otrzymała również egzemplarz gry “Poławiacze Pereł” do wykorzystania w swojej działalności trenerskiej w różnych obszarach.

 

Szukasz trenerki, trenera, który może poprowadzić dla Ciebie szkolenie?

Jeśli szukasz osoby, która mogłaby poprowadzić szkolenie o Skali Współpracy i/lub rozgrywkę gry “Poławiacze Pereł” dla Twojego zespołu, możesz skontaktować się z jedną z poniższych osób. 

Pedagożka, kulturoznawczyni, doktor nauk społecznych.  Trenerka i instruktorka pracująca w nurcie outdoor education (w tym trenerka niskich parków linowych).  Popularyzatorka idei i metod experiential education w Polsce, założycielka Pracowni Nauki i Przygody. Polska przedstawicielka i certyfikowana trenerka Skali Współpracy. Współtwórczyni gry “Poławiacze Pereł” oraz innych gier szkoleniowych i symulacyjnych. 

Więcej o obszarach mojej pracy trenerskiej: www.alesny.pl.

Kontakt: aga.lesny@gmail.com, tel. 501 783 923

Od 2004 roku pracuję w organizacji pozarządowej – Stowarzyszeniu Integracja i Rozwój. Obecnie jestem doradcą i kierownikiem merytorycznym w Kielecko – Ostrowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej. Od 15 lat wspieram działalność i pomagam w rozwoju organizacji pozarządowych, głównie z terenu województwa świętokrzyskiego. W 2019 roku ukończyłem 21 edycję Szkoły Trenerskiej, działam w Stowarzyszeniu Trenerskim Organizacji Pozarządowych. Zajmuję się też edukacją outdoorową, jestem trenerem niskich parków linowych.

 

Telefon: 789166375, e-mail: d.kurcman@sir.com.pl

Trenerka i superwizorka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych.
Specjalistka z zakresu komunikacji, zarządzania projektami, pozyskiwania środków na ich realizację, animacji lokalnej, tworzenia koalicji i partnerstw lokalnych, ewaluacji.
Lubię podróże bliskie i dalekie, te ostatnie najchętniej pod żaglami.

 

Kontakt: e-mail: pracowniaumiejetnosci@data.pl, tel.604504444

Od 15 lat jestem wolontariuszem w Szkole Przetrwania i Przygody SAS, gdzie pracuję z grupami młodzieży, zaszczepiając w nich pasję do podróży, sportu i aktywnego wypoczynku. Jako Szef Wyszkolenia Kadry wspieram także instruktorów w ich pracy z uczestnikami naszego programu.

Posiadam uprawnienia instruktora survivalu oraz instruktora wspinaczki. Jestem trenerem outdoor, trenerem niskich parków linowych oraz instruktorem-ratownikiem parków linowych.

W swoich działaniach bardzo dużo czerpię z nurtu outdoor education, a w pracy z grupami najbardziej interesują mnie zagadnienia takie komunikacja, zaufanie i współpraca. 

Organizuję i współorganizuję projekty o charakterze edukacyjnym m.in. Kurs Instruktora Survivalu, Kurs Turystyki Wysokogórskiej i Warsztaty Outdoor Education na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


Kontakt: adam.sobkowiak71@gmail.com

Trenerka komunikacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej, uwzględniająca globalną perspektywę omawianych zagadnień. Pracuje z osobami z doświadczeniem migracji i uchodźstwa w Polsce, Gruzji i Ugandzie, organizacjami i instytucjami na Ukrainie, Armenii i krajach UE, pracowała z Masajami w Kenii, osobami z dysfunkcją wzroku w Brazylii, pracownikami socjalnymi w Chinach. Wieloletnia koordynatorka projektów, aktywistka trzeciego sektora, mediatorka.

Kontakt: e-mail: k.blasinska@irse.pl

Jestem tutorką, liderką, animatorką, konsultantką siły i odporności psychicznej, wspieram w rozwoju osoby indywidulane i grupy, pracuję z pasją, wierzę, że w ludziach tkwi siła, by wprowadzać zmianę społeczną, ale też osobistą- pomagam ją odkryć, nazwać, wzmocnić. Moje top tematy to: komunikacja w zespole, zasady współpracy, konflikt, informacja zwrotna, ale też partycypacja, konsultacje społeczne, współpraca organizacji z administracją publiczną.

Kontakt: agnieszka.otapowicz@gmail.com, tel. 691130005

Jestem związana z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Szkolę z tematów związanych z obszarem finansów i zarządzania w ngo. Prowadzę mentoring w grupie doradców wspierających lokalnie organizacje pozarządowe. Jestem członkinią Stowarzyszania Trenerów Organizacji Pozarządowych. W wolnym czasie lubię fotografować, zwiedzać nowe zakątki Polski, chodzić po górach i pływać kajakiem.

Kontakt: e-mail: kadamskad@frso.pl, tel. 535790901