Szkolenie wojewódzkie – woj. lubuskie

Szkolenie Wojewódzkie
województwo lubuskie 

Szkolenie z modelu Skali Współpracy dla organizacji pozarządowych 14.09.2023r.

Zapraszamy do rejestracji na szkolenie wojewódzkie dotyczące Skali Współpracy w ramach projektu Skala Współpracy NGO.

Data: 14.09.2023r.
Godziny: 10:00 – 17:00
Lokalizacja: Świebodzin 

Zasady udziału w szkoleniu

Jaką funkcję pełnisz w organizacji?
Czy Twoja organizacja uczestniczy w projekcie Skala Współpracy NGO?
Czy miałeś okazję korzystać z materiałów edukacyjnych i poznać model Skali Współpracy?
Dotychczas opublikowane materiały znajdziesz w zakładce Strefa Wiedzy
Wolontariusze w Twojej organizacji
W jakim wieku są wolontariusze_ki lub członkowie_inie Twojej organizacji?
Pracownia Nauki i Przygody rezerwuje sobie prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń pod kątem założeń grupy docelowej szkolenia. Potwierdzenie udziału w szkoleniu zostanie przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail najpóźniej 5 dni przed szkoleniem. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania warsztatu ze względu na nie zebranie się minimalnej grupy o czym uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową.
Szkolenie ze Skali Współpracy jest bezpłatne dla wszystkich organizacji pozarządowych. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, od osób, które potwierdzą swoją obecność, ale nie wezmą udziału i nie anulują swojego udziału na co najmniej 2 dni przed wydarzeniem, pobrana zostanie opłata regulacyjna w wysokości 200 zł. Skuteczne odwołanie zamiaru uczestnictwa, zwalniające z obowiązku uiszczenia opłaty regulacyjnej, może nastąpić najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem spotkania, wyłącznie drogą mailową. Odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym, jak również jego nieodwołanie i niepojawienie się na spotkaniu, nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty regulacyjnej. Przypadki nieobecności wynikających z sytuacji losowych będą rozpatrywane indywidualnie. Informację o odwołaniu uczestnictwa w spotkaniu prosimy przekazać drogą mailową na adres: szkolenia@skalawspolpracy.pl
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Zasadami udziału w szkoleniu wojewódzkim w ramach projektu Skala Współpracy NGO.
Wyrażam zgodę na Przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Pracownia Nauki i Przygody zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.